Viral Enfeksiyon virüsler yoluyla bulaşan yayılan enfeksiyonlar anlamında kullanılmaktadır. (iğer bir enfeksiyon türü de Bakteriyel Enfeksiyon’dur.-bakteriler yoluyla bulaşan-) Viral enfeksiyonlar insandan insana bulaşır.

Örneğin; Su çiçeği, Kızamık, Kızamıkçık, Kızıl, Roseola inafantum,  Eritema infeksiyozum. Bunların yanında Viral Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları da mevcuttur. (Grip vb.)

Viral Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri;

Ateş, Halsizlik, Baş Ağrısı. Virüse bağlı olarak Öksürük, İshal, Karın Ağrısı, Boğaz Ağrısı

Bu hastalıklardan aşılar yoluyla korunmak mümkündür, yetişkinlere bulaşması durumunda komplike olarak daha ağır geçebilir.

Tedavileri ile ilgili hekiminize başvurunuz.

Kaynak;

Derleme