Okul Kantini İhalelerine Nasıl Girilir?

kantin-ihalelerine-nasil-girilirOkul Kantini İhalelerine Nasıl Girilir Kantinler Nasıl Kiralanır?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Kantinlerinin işletmeleri ihale ile kiraya çıkartılır ve ihale sonucu en yüksek kirayı teklif eden (şartnamede belirtilen diğer hususları da yerine getirmek kaydı ile) kişiye (gerçek kişi) kiralanır.

Okul Kantin İhaleleri Ne Zaman Yapılır?

Okulların Kantinlerinin ihaleleri periyodik bir şekilde yapılmaz. Kantinin işleten kişinin bırakması, okul yönetiminin sözleşmeyi fesih etmesi, okulun yeni yapılması, okulun taşınması gibi farklı durumlardan birinin oluşması ile Kantinler tercihen okul açılma dönemlerinden önce yapılmakla birlikte harici her zaman yapılabilir.

Okul Aile Birliği Yönetmeliği
MADDE 20 – (1) Birlik; kantin ve benzeri yerleri öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletmecinin bulunmadığı durumlarda işletir.
 Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesinde, eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır.

Okul Kantini İhaleleri Nasıl Duyurulur? Kantin İhalelerini Nereden Öğrenebilirim?

İhale duyuruları okulların bağlı olduğu ilçe veya il meb internet sayfasından veya okulun kendi sayfasından duyurulur. Ayrıca okul ya da il-ilçe müdürlüklerinin panolarına da asılır.

 

Okul Kantini İhalesi Nasıl Yapılır?

Okul Aile Birliği Yönetmeliği
Md.20-(2) Söz konusu yerlerin birlik tarafından kiraya verilmesi 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılır.

İhale ile ilgili detaylar şartnamede bulunur. İhalenin hangi usulle yapılacağını şartnameyi inceleyerek öğrenip ona göre hazırlık yapabilirsiniz. Okullarda farklı uygulamalar olabilir. Okul Yönetimi kira getirisini yüksek tutmak amacı ile farklı yöntemler tercih edebilir.

İhale okul yönetimi-bağlı olduğu il/ilçe yönetimi, okul aile birliği, ilgili meslek odası vs. temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır.

ipucu

 

Kantin İhalesine Girme Şartları Nelerdir?

Okul Aile Birliği Yönetmeliği:
Md.20-(4) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
 Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi
 sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması 
durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip
 olma şartı aranır.

1. Kantincilik Belgelerinden Birine Sahip Olmak

Kantin ihalelerine girmek için öncelikle “Kantin İşletmesi Ustalık Belgesi” Belgeniz olması gerekmektedir. İhalelerde öncelikli hak fiyat teklifi düşük olsa bile en üst belgeye verilmektedir. Ustalık Belgesi yoksa “Kantin İşletmesi Kalfalık Belgesi” o da yoksa “İş Yeri Açma Belgesi” yeterli olmaktadır. Siz “İş Yeri Açma Belgesi” veya “Kantin İşletmesi Kalfalık Belgesi” ile ihaleye katılmak isterseniz diğer katılanlardan birinde veya bir kaçında “Kantin İşletmesi Ustalık Belgesi” varsa, diğer şartları da uyuyorsa sizin teklifiniz daha yüksek bile olsa dikkate alınmaz, ihaleye de alınmaya bilirsiniz.

2. Başka bir Kantin İşletiyor Olmamak

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı başka bir okul kantininin sizin adınıza ve belgenizle işletilmiyor olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak Kantinciler odası veya ilgili meslek odası ya da esnaf odasından yazı almanız gerekiyor.

3. Yasaklı Olmamak

İkinci madde ile bağlantılı olarak ilgili meslek odasından başka işletmesi olmamak ve ihalelere girme yasağınızın bulunmadığına dair belge almak.

4. Gerçek Kişi Olmak

Meb okul kantinleri şirket, vakıf vb. kurumlara verilmemektedir. İhaleye gerçek kişi adına girilmesi gerekiyor.

Okul Kantini İhalelerine Nasıl Girilir?

Gerekli ön şartları taşıyorsanız.

  1. İhale ile ilgili şartname alınır.
  2. Şartnamede belirtilen banka ve hesap numarasına belirtilen miktarda teminat yatırılarak şartnamede istenen şekilde hazırlanacak dosyaya konulur. İhale kaybedildiği takdirde teminat geri alınabilir.
  3. Şartnamede istenen Adli Sicil Kaydı, Yasaklı Olunmadığı, Başka Kantin İşletilmediği vs.vb. belgeler hazırlanır.
  4. İhaleye Belge sahibi bizzat veya noter vekaleti ile vekilini belirtilen yer ve zamanda istenen belgeleri hazırlayarak ihaleye katılır.

 

 

 

Kaynaklar ve Yönlendirmeler

  1. Devlet İhale Kanunu
  2. Okul Aile Birliği Yönetmeliği

The Author

1 Comment

Add a Comment
  1. 2015 yilinda universite mezunlarina sinavla kalfalik belgesi belgesi verildi. Bu belge ustalik belgesi ile denklik varmi bilginiz varsa cevap verirseniz sevinirim…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Basit Teknik © 2015 - Basitteknik.com, Yemliha Toker Projesidir. Frontier Theme