Matbaa ve Osmanlı

Günümüzde hala çok önemli bir yere sahip olan Matbaanın gelişimi çok eskilere dayanmaktadır. Matbaa Avrupa da başlamış sayılsa dahi bugün ki veriler bunun Orta Asya Türklerine kadar gitmiş olacağı yönündedir. Matbaayı Avrupa’dan kısa süre sonra Osmanlıda tanımıştır. Zaten o dönemde her yönden oldukça güçlü sayılan bir devletin Avrupa daki gelişmelerden habersiz kalması mümkün değildir. İlk matbaa Osmanlı da II. Beyazıt döneminde Museviler tarafından kurulmuştur. O dönemler padişahların matbaaya karşı bir görüşü olduğu savunulmaktaydı. Fakat gelişmeler gösteriyor ki II. Beyazıd zamanında yaklaşık 19 kitabın basıldığı kaydedilmiştir. Buna kanıt olarak basılan eserlerin kapağında, ‘Sultan II. Bayezid Han’ın gölgesinde bastırılmıştır’ yazar. Hatta Fatih Sultan Mehmed’in bile matbaa ile uğraştığı konusunda bilgiler mevcuttur. Tarihçi Mustafa Nuri Paşa bilgilerinde; IV. Murad zamanında bir matbaa için izin istenir ve izin alınır, denildiği görülür. Anlaşıldığı üzere padişahlar matbaaya karşıt bir görüşte değil yardımcı olmaya yakındır’lar. O zamanların Şeyhülislam’ın da matbaa işine karşı çıktığı söylentili vardır. Kitap basmanın dine aykırı olduğu hatta ayaklanmalar çıktığı söylenir. Bunlar yanlış iddalar dır çünkü gerçekliğine dair deliller yoktur.Aksine dönemin Şeyhülislamı Abdullah Bey matbaanın açılması için fetva vermiş ve o zamanın ulemalarından görüşler almıştır. Her devirde yenilik gerçekleştiğinde ilk halk tarafından tepkiler oluşması gayet doğaldır. Bu türk kültür değişimleri her devletin başından geçer.

The Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Basit Teknik © 2015 - Basitteknik.com, Yemliha Toker Projesidir. Frontier Theme