Led Lamba Artı ve Eksi Uç Tespit Etme
 
Led Lambalar yarı iletken malzemeden oluştukları için DC akımla çalıştıkları için + ve – kutupları vardır.

Bunu en basit şekilde bacak uzunluğunda tespit edebilirsiniz. Uzun bacak ve ampul içindeki geniş taraf + kutuptur.